Wat te doen bij een overlijden?

Als uw dierbare thuis overlijdt:

Verwittig eerst uw huisarts. Hij dient het overlijden vast te stellen en de overlijdensakte in te vullen.
Bij eventuele crematie dient hij een bijkomend formulier bij te voegen (Aanvraag tot crematie formulier II).

Daarna neemt u contact op met ons op het nummer 056/68.74.24 (dag en nacht). Wij komen zo snel mogelijk bij u langs.
Ondertussen kunt u enkele zaken al klaarleggen:

 • Kledij
 • Identiteitskaart
 • Huwelijksboekje
 • Rijbewijs
 • Eventueel parkeerkaart (invaliditeitskaart)
 • De documenten van de dokter (overlijdensattest en formulier II)
 • Document “Mijn uitvaart”
 • Laatste wilsbeschikking (indien bestaand)


Ter plaatse worden afspraken gemaakt met betrekking tot de verdere regeling van de begrafenis en de overbrenging van de overledene naar het funerarium.

Als uw dierbare in het ziekenhuis of rusthuis overlijdt:

De verpleging of dokter ter plaatse stelt het overlijden vast en vult de overlijdensakte in. Bij eventuele crematie dient een bijkomend formulier bijgevoegd te worden (aanvraag tot crematie formulier II)

Daarna neemt u contact op met ons op het nummer 056/68.74.24. Afspraken worden dan gemaakt voor de verdere regeling van de begrafenis.

Laat het duidelijk zijn dat u steeds de vrije keuze van begrafenisondernemer heeft. Het rusthuis, ziekenhuis of iemand anders kan u niet verplichten om een bepaalde begrafenisondernemer onder de arm te nemen. Mocht er, om welke redenen ook, een andere begrafenisondernemer verwittigd zijn, kunt u deze nog steeds wijzigen naar de begrafenisondernemer naar uw wens.

Wat bij een overlijden in het buitenland?


Bij een overlijden in het buitenland gebeurt de repatriëring dikwijls via de reisverzekering. In overleg met deze verzekering en de verschillende instanties (ambassade, gemeente,…) zorgen wij voor de nodige regelingen. 

Afscheidsdienst

Afscheid nemen van een dierbare valt niet alleen zwaar, het is ook heel persoonlijk, iedereen doet dit op zijn eigen manier.

In deze moeizame periode moeten er een aantal ernstige beslissingen genomen worden, waarvan u al dan niet in de hoogte bent.

Want wat voor de ondernemer dagelijkse routine is, is voor de families een niet-alledaagse gebeurtenis. Net daarom presenteren wij u een gehele service met oog voor detail en bestedingsruimte.

Begrafenis of crematie?
Wanneer u te maken heeft met een overlijden, heeft u dikwijls weinig of geen ervaring met het regelen van een uitvaart. Hierbij zal de wens van de overledene gerespecteerd worden. Één van de eerste vragen die u zal gesteld worden is de aard van de uitvaart: Begrafenis of crematie? Tegenwoordig zijn er tal van mogelijkheden. Naast het traditionele begraven, kiezen meer en meer mensen voor crematie. 

Soorten plechtigheden:

 • Christelijke uitvaartplechtigheid
  Een christelijke plechtigheid wordt voorgegaan  door een priester, diaken of gebedsvoorganger. 
 • Burgerlijke uitvaartplechtigheid
  Een burgerlijk afscheid kan u zelf samenstellen en personaliseren. U kan er ook voor kiezen om de dienst volledig zelf te organiseren of u te laten begeleiden door een voorganger. U wenst de plechtigheid aan te kleden met (live) muziek en zang, met eigen teksten en beelden? Wij helpen u graag met de voorbereiding en zorgen voor een correcte en feilloze uitvoering tijdens de plechtigheid.
 • Vrijzinnige uitvaartplechtigheid
  Een vrijzinnige uitvaartdienst wordt geleid door een medewerker van een vrijzinnig-humanistische vereniging. In west-Vlaanderen wordt er meestal beroep gedaan op 'de mens' te Kortrijk. Een medewerker komt meestal bij u aan huis om samen met de nabestaanden het verloop van de afscheidsplechtigheid te bespreken. Op de dag van het afscheid leidt deze dan ook de dienst.

Rouwdruk

Om u een zo volledig mogelijke service aan te bieden verzorgen wij sinds 2015 ons eigen drukwerk. Dit biedt de mogelijkheid om de families die met een overlijden worden geconfronteerd, zéér snel en efficiënt van rouwbrieven te voorzien, ook in het weekend, zon- en feestdagen. U kan kiezen uit een uitgebreid gamma van rouwbrieven, rouwkaarten en gedachtenisprentjes. Wij kunnen deze aanpassen volgens uw wensen. Daarnaast kan u ook een eigen ontwerp aanleveren om deze bij ons te laten drukken.

Nazorg

Na de uitvaart van een dierbare moeten er nog vele zaken geregeld worden en dienen er verscheidene personen en instanties ingelicht te worden. Wij adviseren u graag over de formaliteiten die hiervoor nodig zijn en verwijzen u door naar de verschillende diensten.