Veelgestelde vragen

Algemeen

Welke formaliteiten moeten gebeuren bij een overlijden?

Wij verzorgen alle formaliteiten die dienen te gebeuren bij een overlijden. Deze formaliteiten verschillen naargelang het een begraving of crematie betreft. De uittreksels van het overlijden worden afgeleverd door de gemeente waar de persoon overleden is. De uittreksels bezorgen wij aan de nabestaanden. Verschillende instellingen (bank, mutualiteit, notaris, pensioendienst, verzekeringen en dergelijke) kunnen een uittreksel van overlijden opvragen bij de familie 

Welke andere instanties dient men te verwittigen bij een overlijden ?

Na het overlijden van een dierbare moeten er nog veel zaken geregeld worden. Daarbij dienen verschillende instanties en instellingen verwittigd te worden.

 • Werkgever, vakbond of beroepsorganisatie
 • Financiële instelling(en)

Alle rekeningen en kluizen van de overledene worden bij de kennisgeving van het overlijden geblokkeerd. Daarbij vervallen ook de volmachten die werden gegeven voor het overlijden.

De langstlevende partner kan van alle rekeningen samen de helft van het bedrag, met een maximum van 5.000 euro afhalen.

 • Mutualiteit

Sinds 2013 wordt er van de mutualiteit geen vergoeding meer uitgekeerd voor de begrafeniskosten.

Zij kunnen toch vragen voor een overlijdensattest. De SIS-kaart van de overledene moet binnengebracht worden en de langstlevende partner moet haar of zijn eigen aansluiting in orde brengen.

 • Invaliditeitsvergoeding
 • Verzekeringen (brand, auto, hospitalisatie,…)
 • Nutsvoorzieningen
 • Abonnementen en verenigingen
 • Belastingen (personenbelasting, verkeersbelasting,…)
 • Notaris

De overledene kan eigenhandig of bij een notaris een testament hebben opgemaakt. Indien u wenst na te vragen of de overledene een testament liet registreren, kunt u dit persoonlijk of via een notaris aanvragen bij het registratiekantoor van de laatste woonplaats.

 • Pensioendienst

Wanneer de overledene een pensioen ontving, wordt de Rijkdienst voor Pensioenen automatisch ingelicht door de burgerlijke stand van de woonplaats van de overledene.

De langstlevende partner heeft recht op de pensioenuitkering van de maand van overlijden.

Voor andere pensioenen (overheidspensioen, buitenlands pensioen) dient u best zelf contact op te nemen.

 • Voor zelfstandigen: Kruispuntbank, dienst van BTW en belastingen, sociale kas,…

Dit is slechts een leidraad. Afhankelijk van de situatie zal er meer of minder moeten verwittigd en geregeld worden en blijven wij steeds ter beschikking voor nadere informatie.

Hoeveel dagen klein verlet heb ik?

Voor uw echtgenoot of echtgenote, (schoon)ouders en kinderen heeft u recht op drie werkdagen tussen de dag van het overlijden en de dag van de uitvaart.

Voor uw (schoon)broer, (schoon)zus, (over)grootouders, (achter)kleinkinderen en schoonkinderen die bij u inwonen heeft u recht op 2 werkdagen tussen de dag van overlijden en de dag van de uitvaart.

Voor uw (schoon)broer, (schoon)zus, (over)grootouders, (achter)kleinkinderen en schoonkinderen die niet bij u inwonen heeft u recht op 1 werkdag tussen de dag van overlijden en de dag van de uitvaart.

Kan ik mijn begrafenis op voorhand regelen?

U kan zeker en vast uw begrafenis op voorhand regelen. Daarvoor kunt u bij ons terecht voor een voorafregeling. U kunt dit ook allemaal vastleggen op papier via ons document ‘Mijn uitvaartwensen

Kan ik de assen van mijn dierbare thuis bewaren?

U mag de assen thuis bewaren maar onder bepaalde voorwaarden. Dit kan door de registratie op de gemeente door de persoon voor zijn overlijden. Bij afwezigheid van zo'n registratie kunnen alle betrokken familieleden samen een aanvraag doen. 

Wat moet ik doen om mijn rekeningen te deblokkeren?

De langstlevende partner kan van alle rekeningen samen de helft van het bedrag ophalen, maar met een maximum van € 5.000 tot het attest van erfopvolging samen met uittreksel van overlijden is ingediend. (Attest van erfopvolging kan verkregen worden aan het registratiekantoor of kan opgesteld worden door een notaris)

Het attest van erfopvolging vermeld duidelijk wie er aanspraak maakt op de erfenis van de overledene.

Via deze link kunt u meer informatie terugvinden in verband met het blokkeren en deblokkeren van rekeningen.