Nijs Frans

de heer Frans Nijs

weduwnaar van mevrouw Marie-Jeanne Van Loosveldt

°27.01.1932 + 12.03.2023

De uitvaartdienst rond de urne zal plaatsvinden in intieme kring. 

 

De urne van Frans zal daarna bijgezet worden bij zijn echtgenote
in het urneveld op de begraafplaats te Anzegem.

 

Een laatste groet aan Frans kan gebracht worden in het funerarium
op dinsdag en woensdag van 15 tot 18 uur en op donderdag van 15 tot 17 uur.