Vanmaercke Frans

de heer Frans Vanmaercke

weduwnaar van mevrouw Iveline De Meester

°29.05.1929 + 24.01.2023

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in de St.-Arnolduskerk te Tiegem
op zaterdag 28 januari 2023 om 12.30 uur. 

 

Daarna zal hij rusten bij zijn echtgenoot op de begraafplaats te Tiegem.

 

Een laatste groet aan Frans kan gebracht worden in het funerarium
op woensdag, donderdag 15 tot 18 uur en op vrijdag van 15 tot 17 uur.