Wyckhuyse Denise

mevrouw Denise Wyckhuyse

weduwe van Romaan De Baene

°21.02.1928 + 28.06.2017

De uitvaartdienst zal plaatshebben in de St.-Arnolduskerk te Tiegem op

dinsdag 4 juli 2017 om 10 uur.

Daarna zal zij rusten bij haar echtgenoot op de begraafplaats van Tiegem.