Vanpoucke Adolf

de heer Adolf Vanpoucke

echtgenoot van mevrouw Lauretta Vanmaercke

°18.11.1928 + 01.12.2017

De uitvaartdienst zal plaatshebben in de aula van het funerarium, Oudstrijdersstraat te Anzegem
op donderdag 7 december 2017 om 14 uur.

Daarna zullen zijn assen worden toevertrouwd aan de natuur op de begraafplaats te Anzegem-Heirweg.