Van Houtte Leon

de heer Leon Van Houtte

echtgenoot van mevrouw Ivonne Tomme

°10.09.1927 + 01.06.2017

De uitvaartdienst zal plaatshebben in de O.L.V. Geboortekerk, Wortegemplein te Wortegem
op woensdag 7 juni 2017 om 10.30 uur.

Daarna volgt de crematie en bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats van Wortegem.