Mahieu Patrick

de heer Patrick Mahieu

echtgenoot van mevrouw Maria De Smet

°05.10.1952 + 09.10.2018

De uitvaartdienst zal plaatshebben in de aula van Funerarium Nuytten, Oudstrijdersstraat te Anzegem op zaterdag 13 oktober 2018.

Daarna zal hij rusten op de begraafplaats te Anzegem.

Een laatste groet kan gebracht worden, iedere dag van 15 uur tot 18 uur.