Goemaere Maria

mevrouw Maria Goemaere

weduwe van de heer Dion Dumortier

°23.06.1930 + 13.11.2017

De uitvaartplechtigheid zal plaatshebben in de St.-Arnolduskerk te Tiegem 
op zaterdag 18 november 2017 om 10.30 uur.

Daarna volgt de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats te Anzegem.