Desloovere Jacquelinne

mevrouw Jacquelinne Desloovere

weduwe van de heer Gentiel Depraetere

°20.03.1937 + 24.09.2017

De uitvaart zal plaatshebben in de St.-Mattheüskerk te Anzegem-Gijzelbrechtegem op

zaterdag 30 september 2017 om 10.30 uur.

Daarna zal zij rusten bij haar echtgenoot op de begraafplaats te Anzegem.