Demuynck Willy

De heer Willy Demuynck

Willy

°22.12.1937 + 26.01.2019

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de Sint-Arnolduskerk te Tiegem op 
zaterdag 2 februari 2019 om 10.30 uur. 

Daarna zal hij aan de aarde worden toevertrouwd op de begraafplaats te Tiegem. 

Een laatste groet aan Willy kan gebracht worden op vrijdag 1 februari van 15 uur tot 18 uur.