Krijg je nog een cm premie overlijden?  Het antwoord op deze vraag is vrij kort: neen.  De premies die ziekenfondsen uitkeerden werd al enkele jaren terug afgeschaft.

Vroeger kreeg men van de ziekenfondsen een bedrag gestort om de begrafeniskosten gedeeltelijk mee te betalen.  Een maximum van 150 euro afhankelijk van ziekenfonds.  Dit werd afgeschaft toen de besparingen werden ingeschakeld door de overheid, tijdens de bankencrisis.

Vandaag krijgt men dus geen premie meer uitgekeerd.  Privé uitkeringen van uitvaartverzekeringen of allerhande premies van privé bedrijven blijven uiteraard geldig en hebben niets te maken met de premies die ziekenfondsen uitkeerde.

Wat moet je doen om premies uitgekeerd te krijgen?

Elk bedrijf zal u vragen om het overlijden te bewijzen.  Het ultieme bewijs van een overlijden is de akte van overlijden.  Deze akte van overlijden wordt vandaag uitgeschreven door de gemeente alwaar het overlijden heeft plaatsgevonden.

De begrafenisondernemer levert deze akten of uittreksels van de akte van overlijden.  Omdat hij of zij altijd of toch veel de aangifte van overlijden voor zich neemt, dit komt omdat hij of zij als begrafenisondernemer de toelating tot begraven en vervoer of de toelating tot crematie nodig heeft.

(Bron: https://uitvaartvlaanderen.be/cm-premie-overlijden/)